Ågosto

Ginen Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ågosto i tano' oktabu mes gi kalendario ni 31 diha.