Biddeford

Ginen Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Biddeford

Biddeford, nasong-song gi Estados Unidos. Guåha 21,309 na tataogues na populasion i sengsong nu i senso 2012.