Braccio di Ferro

Ginen Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Braccio di Ferro (engles: Popeye the Sailor) Na gi taotao giya unu meggai este na ayu di Olive Oyl.