Jump to content

Eneru

Ginen Wikipedia

Eneru i tano' primeru mes gi kalendario ni 31 diha.

Venceslao, 1390-1400, Eneru