Febreru

Ginen Wikipedia

Febreru i tano' segundu mes gi kalendario ni 28 gi 29 dia.