Febreru

Ginen Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Febreru i tano' segundu mes gi kalendario ni 28 gi 29 dia.