Momoko Kōchi

Ginen Wikipedia
Momoko Kōchi

Momoko Kōchi (7 Måtsu 1932 - 5 Nubembre 1998) estaba un artista Chapanesu.