Jump to content

Pås

Ginen Wikipedia

Siña ha' pås i estådun håtmonia pat taisinilo'. Siña ha' lokkue' i maneran lina'la taisinilo' pat ti mañu'ot. Mafana'an pås lokkue' muna'papara båggai. Kumekeilek-ña pås i finatkilu pat trankilidat - taiyaoyao. Pås ha eksplika i inachetton siha entre taotao ni mana'kategoria kumu respetu, hustisia, inafa'maolek. Siña ha' pås na minaggem, minahgong, pat i finatkilu. Este na kinemprenden pås kumekeilek-ña i manera ni mañiente un taotao gi hinasso-ña.