Saint Petersburg

Ginen Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Saint Petersburg.

Saint Petersburg, nasong-song gi Russia. Guåha 4,879,566 na tataogues na populasion i sengsong nu i senso 2010.