Valdosta

Ginen Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Valdosta

Valdosta, nasong-song gi Estados Unidos. Guåha 54,518 na tataogues na populasion i sengsong nu i senso 2010.