Wilkes-Barre

Ginen Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Wilkes-Barre

Wilkes-Barre nasong-song gi Estados Unidos. Guåha 41,200 na tataogues na populasion i sengsong nu i senso 2013.