Jump to content

Tutuhan

Ginen Wikipedia
Tutuhan (Agana Heights), Guåhan.

Tutuhan (Agana Heights), songsong giya Guåhan, gi hilo i ladera i sengsong Hagåtña.

Etimolohia yan Historia[tulaika | edit source]

I na'an Tutuhan ginen "tutuhon luhan". Lancheria i tano' Tutuhan estaba, ya ginen Hagåtña i lanchero siha. Ma sangan na taya' chalan-ña iya Tutuhan estaba, ya sen bokka' i ladera para i sanhilo'. Guåha na manotohge i lanchero siha gi sanhilo' i ladera, ya annai ma atan påpa' i bahada, ha na'luhan siha nu i piligrun-ñiha.


Flaga Guamu Dies i nuebi na songsong giya Guåhan

Assan-Ma'ina • Barigåda • Chalan Pågu-Otdot • Dedidu • Hågat • Hagåtña • Humåtak • Inalåhan • Malesso' • Mangilao • Mongmong-To'to-Maite • Piti • Santa Rita • Sinahåña • Talo'fo'fo' • Tamuneng • Tutuhan (Agana Heights) • Yigu • Yoña