Yigu

Ginen Wikipedia
Ta'yuki guatu: nabegasion, aligao
Yigu (Guåhån).

Yigu (Yigo), songsong giya Guåhån.


Flaga Guamu Dies i nuebi na songsong giya Guåhån

Assan-Ma'ina • Barigåda • Chalan Pågu-Otdot • Dedidu • Hågat • Hagåtña • Humåtak • Inalåhan • Malesso' • Mangilao • Mongmong-To'to-Maite • Piti • Santa Rita • Sinahåña • Talo'fo'fo' • Tamuneng • Tutuhan (Agana Heights) • Yigu • Yoña