Assan

Ginen Wikipedia
War in the Pacific National Historical Park, Assan, Guåhan.

Assan, songsong giya Guåhan. I municipat Assan-Ma'ina ha na'daña dos na songsong Guåhan, iya Assan yan Ma'ina.


Flaga Guamu Dies i nuebi na songsong giya Guåhan

Assan-Ma'ina • Barigåda • Chalan Pågu-Otdot • Dedidu • Hågat • Hagåtña • Humåtak • Inalåhan • Malesso' • Mangilao • Mongmong-To'to-Maite • Piti • Santa Rita • Sinahåña • Talo'fo'fo' • Tamuneng • Tutuhan (Agana Heights) • Yigu • Yoña